Forskningsstödet för TBA vid autism

  Målet med insatser utifrån tillämpad beteendeanalys att lära individen färdigheter och minska skadliga problembeteenden. Vid autism görs detta ofta i form av tidiga intensiva insatser (EIBI). Att göra randomiserade kontrollerade studier på EIBI är oerhört svårt pga några faktorer: Det är etiskt svårt att randomisera en familj som vill ha EIBI till att inte få insatsen eftersom vi har så tydliga tecken på att det hjälper barn med autism. Det är svårt att blinda involverade personer för vilken behandling de får. Detta gör att de kontrollerade studier som finns oftast inte har randomisering. Inom beteendeanalytisk forskning används framförallt en annan typ av studier som kallas för single case-studier. En… Läs mer

Fortsätt läsa

10 anledningar att barn med autism förtjänar TBA

Mary Beth Walsh är förälder till ett barn med autismdiagnos. Hon och hennes son har varit hjälpta av tillämpad beteendeanalys. Hon har skrivit en text om vad hon tycker är de viktigaste anledningarna att barn med autism förtjänar TBA. Här är en kort svensk sammanfattning av artikeln: Barn med autism förtjänar TBA eftersom det finns mer vetenskapliga studier som visar att TBA “fungerar” än någon annan behandling TBA har ett stort forskningsstöd, men det brukar inte vara det som får föräldrar att vilja använda TBA. Många föräldrar refererar till boken ”Let me hear your voice” av Catherine Maurice som anledning till sin motivation. Samtidigt upplever många föräldrar att det är… Läs mer

Fortsätt läsa

Meningsfull sysselsättning för personer med autism

Personer med autism kan ha svårt att komma in i arbetslivet eller hitta meningsfulla aktiviteter. Det går att öva strukturerat för att kunna hitta en meningsfull sysselsättning. I en översiktsartikel (Wong, C., et al, 2014) beskrivs 27 evidensbaserade strategier för personer med autism upp till 22 år. Yrkesfärdigheter är ett av områdena i artikeln och flera strategier har tillräckligt med studier för att definieras som evidensbaserade*. Dessa interventioner har enligt artikeln forskningsstöd för att skapa förutsättningar att klara någon form av jobb eller sysselsättning (jag ber om ursäkt att jag inte har bra översättningar för alla): Strukturerad träning enligt TBA (Discrete trial teaching) Promptning Förstärkning Modellering Videomodellering Scripting Teknologiska hjälpmedel Self… Läs mer

Fortsätt läsa

Öva lek

  Funktionell lek är ett vanligt underskott hos personer med autism. Det är möjligt att öva på att leka för att få fler sätt att interagera med andra. I en översiktsartikel (Wong, C., et al, 2014) beskrivs 27 evidensbaserade strategier för barn och unga med autism. Lek är ett område som artikeln går igenom forskningsstödet kring och flera strategier visade sig ha tillräckligt med studier för att definieras som evidensbaserade. För att en metod skulle räknas som evidensbaserad krävdes antingen A) två välgjorda experimentella gruppstudier av två olika forskningsgrupper, B) Fem single case-studier av tre olika forskningsgrupper eller C) en välgjord experimentell gruppstudie och tre välgjorde single case-studier av mer än… Läs mer

Fortsätt läsa

TBA kan öka individers självständighet

Många personer med autismdiagnos saknar färdigheter för att leva ett självständigt liv. Med tillämpad beteendeanalys kan barnet öva färdigheter för att få ett så självständigt liv som möjligt utifrån sina förutsättningar. TBA:s möjligheter att öka personers självständighet är påvisad i flera översiktsstudier, bl.a. denna: Smith, T., & Iadarola, S. (2015). Evidence Base Update for Autism Spectrum Disorder. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 44(6), 897–922. https://doi.org/10.1080/15374416.2015.1077448

Fortsätt läsa

En beteendeanalytikers etiska ansvar

Ungefärlig översättning: Det är en beteendeanalytikers etiska ansvar att främja effektiva lärmiljöer snarare än att lära individer med funktionsnedsättning att tolerera ineffektiva lärmiljöer Från artikelnGeiger, K. B., Carr, J. E., & Leblanc, L. a. (2010). Function-based treatments for escape-maintained problem behavior: a treatment-selection model for practicing behavior analysts. Behavior Analysis in Practice, 3(1), 22–32.

Fortsätt läsa