Meningsfull sysselsättning för personer med autism

Personer med autism kan ha svårt att komma in i arbetslivet eller hitta meningsfulla aktiviteter. Det går att öva strukturerat för att kunna hitta en meningsfull sysselsättning. I en översiktsartikel (Wong, C., et al, 2014) beskrivs 27 evidensbaserade strategier för personer med autism upp till 22 år. Yrkesfärdigheter är ett av områdena i artikeln och flera strategier har tillräckligt med studier för att definieras som evidensbaserade*. Dessa interventioner har enligt artikeln forskningsstöd för att skapa förutsättningar att klara någon form av jobb eller sysselsättning (jag ber om ursäkt att jag inte har bra översättningar för alla): Strukturerad träning enligt TBA (Discrete trial teaching) Promptning Förstärkning Modellering Videomodellering Scripting Teknologiska hjälpmedel Self… Läs mer

Fortsätt läsa

Öva lek

  Funktionell lek är ett vanligt underskott hos personer med autism. Det är möjligt att öva på att leka för att få fler sätt att interagera med andra. I en översiktsartikel (Wong, C., et al, 2014) beskrivs 27 evidensbaserade strategier för barn och unga med autism. Lek är ett område som artikeln går igenom forskningsstödet kring och flera strategier visade sig ha tillräckligt med studier för att definieras som evidensbaserade. För att en metod skulle räknas som evidensbaserad krävdes antingen A) två välgjorda experimentella gruppstudier av två olika forskningsgrupper, B) Fem single case-studier av tre olika forskningsgrupper eller C) en välgjord experimentell gruppstudie och tre välgjorde single case-studier av mer än… Läs mer

Fortsätt läsa

TBA kan öka individers självständighet

Många personer med autismdiagnos saknar färdigheter för att leva ett självständigt liv. Med tillämpad beteendeanalys kan barnet öva färdigheter för att få ett så självständigt liv som möjligt utifrån sina förutsättningar. TBA:s möjligheter att öka personers självständighet är påvisad i flera översiktsstudier, bl.a. denna: Smith, T., & Iadarola, S. (2015). Evidence Base Update for Autism Spectrum Disorder. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 44(6), 897–922. https://doi.org/10.1080/15374416.2015.1077448

Fortsätt läsa

Självskadebeteende hos individer med autism

Det verkar finnas en del missförstånd kring självskadande hos individer med autism, bl.a att det är ok som professionell att låta personer fortsätta självskada. Här är lite info och klargöranden: Det är vanligt med olika typer av självskadande beteende hos individer med autismspektrumtillstånd. Forskning tyder på att upp emot 30% självskadar (1), exempelvis bankar huvudet i väggen, biter sig i handen, drar sig i håret, trycker i ögonen eller slår sig själva. Dessa beteenden är såklart viktiga att minska eftersom de annars kommer att leda till bestående skador för barnet (2). Vid bemötande av självskada är alltid högsta prioritet att först minska risken för att personen åsamkar sig själv bestående… Läs mer

Fortsätt läsa