Beteendeanalys är ett forskningsfält som fokuserar på hur beteenden påverkas av sitt sammanhang. Forskningen inom fältet utgår framförallt från vad som händer direkt innan och direkt efter ett beteende. Ofta kallar vi det som sätter igång ett beteende för antecedenter och det som händer direkt efter för konsekvenser. Konsekvenserna delar vi upp i förstärkare och försvagare/bestraffare. Förstärkare ökar chansen att beteendet sker igen och försvagare/bestraffare minskar chansen att beteendet sker igen.

Antecedent - Beteende - Konsekvens