Det finns alltid ny kunskap att hämta. Här finns information om evenemang som kan vara intressanta för professionella inom beteendeanalytiska fältet!

19 oktober 2020
Stockholm, Sverige

SWABA:s höstträff
Svenska föreningen för beteendeanalys årliga höstträff

21-25 maj 2020
Washington DC, USA

ABAI 46th Annual Convention