Öva lek

  Funktionell lek är ett vanligt underskott hos personer med autism. Det är möjligt att öva på att leka för att få fler sätt att interagera med andra. I en översiktsartikel (Wong, C., et al, 2014) beskrivs 27 evidensbaserade strategier för barn och unga med autism. Lek är ett område som artikeln går igenom forskningsstödet kring och flera strategier visade sig ha tillräckligt med studier för att definieras som evidensbaserade. För att en metod skulle räknas som evidensbaserad krävdes antingen A) två välgjorda experimentella gruppstudier av två olika forskningsgrupper, B) Fem single case-studier av tre olika forskningsgrupper eller C) en välgjord experimentell gruppstudie och tre välgjorde single case-studier av mer än… Läs mer

Fortsätt läsa