Ökad inkludering och lärande med aktivt deltagande i skolan

I skolan ägnar sig elever åt många olika aktiviteter. Vissa elever klarar akademiska aktiviteter i klassrummet bra men behöver stöd (prompt) att komma in i lek på rasterna eller få leka i en strukturerad lekgrupp. För andra elever är det tvärtom så att rasterna är det bästa på dagen medan kraven under lektionstid är svåra. För vissa kan det vara svårt att förstå, för andra kanske det är svårt att fokusera. En aktivitet som är svår för många elever är lärarledda genomgångar. Genomgångar kräver att eleven fokuserar och i många fall endast genom att lyssna, vilket kan göra det svårt att fokusera. Ett sätt att göra det lättare att fokusera… Läs mer

Fortsätt läsa

Belöningssystem – ett sätt att öka motivationen

TL;DR Forskning har visat att belöningssystem ofta är ett bra sätt att öka motivationen till aktiviteter. Använd inte belöningssystem för aktiviteter som personen ändå väljer att göra, utan för aktiviteter som faktiskt kräver extra motivation. Specificera tydligt vilket beteende som belönas och ta aldrig tillbaka intjänade poletter eller belöningar. Både i skolan och hemma kan det vara bra för barn att få hjälp att göra någonting oftare. T.ex. att oftare dela med sig till sitt syskon, vänta på sin tur, klä på sig, göra vänliga saker för sina klasskamrater, eller lägga ner sina saker i sin låda när en lektion är slut. De sätt vi kan hjälpa barn att öka… Läs mer

Fortsätt läsa