TBA kan öka individers självständighet

Många personer med autismdiagnos saknar färdigheter för att leva ett självständigt liv. Med tillämpad beteendeanalys kan barnet öva färdigheter för att få ett så självständigt liv som möjligt utifrån sina förutsättningar. TBA:s möjligheter att öka personers självständighet är påvisad i flera översiktsstudier, bl.a. denna: Smith, T., & Iadarola, S. (2015). Evidence Base Update for Autism Spectrum Disorder. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 44(6), 897–922. https://doi.org/10.1080/15374416.2015.1077448

Fortsätt läsa

En beteendeanalytikers etiska ansvar

Ungefärlig översättning: Det är en beteendeanalytikers etiska ansvar att främja effektiva lärmiljöer snarare än att lära individer med funktionsnedsättning att tolerera ineffektiva lärmiljöer Från artikelnGeiger, K. B., Carr, J. E., & Leblanc, L. a. (2010). Function-based treatments for escape-maintained problem behavior: a treatment-selection model for practicing behavior analysts. Behavior Analysis in Practice, 3(1), 22–32.

Fortsätt läsa

Belöningssystem – ett sätt att öka motivationen

TL;DR Forskning har visat att belöningssystem ofta är ett bra sätt att öka motivationen till aktiviteter. Använd inte belöningssystem för aktiviteter som personen ändå väljer att göra, utan för aktiviteter som faktiskt kräver extra motivation. Specificera tydligt vilket beteende som belönas och ta aldrig tillbaka intjänade poletter eller belöningar. Både i skolan och hemma kan det vara bra för barn att få hjälp att göra någonting oftare. T.ex. att oftare dela med sig till sitt syskon, vänta på sin tur, klä på sig, göra vänliga saker för sina klasskamrater, eller lägga ner sina saker i sin låda när en lektion är slut. De sätt vi kan hjälpa barn att öka… Läs mer

Fortsätt läsa

Självskadebeteende hos individer med autism

Det verkar finnas en del missförstånd kring självskadande hos individer med autism, bl.a att det är ok som professionell att låta personer fortsätta självskada. Här är lite info och klargöranden: Det är vanligt med olika typer av självskadande beteende hos individer med autismspektrumtillstånd. Forskning tyder på att upp emot 30% självskadar (1), exempelvis bankar huvudet i väggen, biter sig i handen, drar sig i håret, trycker i ögonen eller slår sig själva. Dessa beteenden är såklart viktiga att minska eftersom de annars kommer att leda till bestående skador för barnet (2). Vid bemötande av självskada är alltid högsta prioritet att först minska risken för att personen åsamkar sig själv bestående… Läs mer

Fortsätt läsa